Jak pozyskać nowe oferty pracy i poznać aktualne zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych firm? Takie pytanie zadaje sobie większość osób szukających zatrudnienia. Istnieje kilka rozwiązań – wśród nich wymienia się targi pracy. Jest wiele powodów, dla których warto w nich uczestniczyć.

Kolejna edycja Targów Pracy w Częstochowie już wkrótce!

W drugiej połowie maja br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy. Organizatorem tego wydarzenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zaś jego partnerami są: Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Częstochowy. Na jej program składają się m.in. warsztaty dla osób poszukujących pracy, prezentacja krajowych i zagranicznych ofert pracy itp. Działać będą także punkty konsultacyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bezpośredni kontakt z pracodawcą pomaga w znalezieniu pracy

Bezrobocie w Częstochowie nie jest wysokie – wynosi 6,5 proc., ale to nie oznacza, iż lokalny rynek pracy nie boryka się z poważnymi problemami. Pracodawcy mają trudności z pozyskiwaniem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, a przedstawicielom wielu grup ciężko odnaleźć się na rynku pracy – w tym np. młodym ludziom do 30 roku życia, osobom 50+ etc.

Targi pracy to idealny sposób na bezpośredni kontakt z pracodawcami, co okazuje się niezwykle pomocne przy staraniu się o etat. Każda z firm ma swoje stanowisko, gdzie można nie tylko uzyskać sporo cennych informacji, ale także zostawić dokumenty aplikacyjne. Większość firm podczas targów prowadzi procesy rekrutacyjne, co pozwala m.in. przekonać się, jak duże jest zainteresowanie poszczególnymi propozycjami, jak poważnej konkurencji trzeba stawić czoła, co jest punktowane itd.

Warsztaty i szkolenia

Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać się na targi pracy, są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, wykłady oraz prezentacje. Dzięki nim uczestnicy poszerzają zakres swej wiedzy, zdobywają nowe umiejętności oraz poznają aktualne trendy panujące na rynku pracy. To z kolei przekłada się na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

Profesjonalne poradnictwo zawodowe

Przy tej okazji nie sposób też nie wspomnieć o możliwości  skorzystania z profesjonalnego poradnictwa zawodowego. Szczególne cenne jest to dla osób dopiero podejmujących decyzję o zawodowej przyszłości. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia ma ogromne znaczenie w tym kontekście, dlatego też trzeba rozważyć rozmaite warianty, mając przy tym na względzie indywidualne preferencje.